Musarm & Tennisarmbåge i Uppsala

Uppsala Naprapatklinik är en privatmottagning för behandling och rehabilitering av bland annat musarm, tennisarmbåge, huvudvärk, ryggskott, hälsporre, nackspärr samt olika led- & muskelbesvär. Vi behandlar både företagsanställda och privatpersoner i Uppsala och diskuterar gärna vilken behandling som är bäst för just dig. Syftet med behandlingen är att återställa rörelsesymmetrin i kroppens leder och muskler så att du blir kvitt eller får lindring för dina besvär.

BEHANDLING AV MUSARM ELLER TENNISARMBÅGE I UPPSALA

Behöver du behandling för musarm eller tennisarmbåge i Uppsala så råder vi dig att kontakta Uppsala Naprapatklinik så snart som möjligt. Symptomen på tennisarmbåge inkluderar smärta och ömhet ovanför armbågen. Smärtan kan stråla ner längs underarmen. Du kan speciellt få ont vid vissa rörelser, särskilt grepp och handledsrotation. Symptomen på musarm kan vara flera. Du kan ha smärta, ömhet, stickningar, domningar, svaghet eller stelhet i handen, handleden eller underarmen. Smärtan kan antingen finnas runt ett specifikt område eller sprida sig längs hela underarmen. Det blir ofta värre vid rörelser som involverar handleden eller fingrarna.

Musarm och Tennisarmbåge

VAD ÄR MUSARM?

Musarm är en överanvändningsskada som påverkar armen, speciellt underarmen, handleden och händerna. Musarm är vanligt bland personer som ofta utför upprepade rörelser med handen och armen under längre perioder. Det är speciellt vanligt vid arbete som kräver upprepad muskelkontraktion, som datortekniker, kontorsanställda, musiker och idrottare.

Symptomen på musarm kan vara smärta, ömhet, stickningar, domningar, svaghet eller stelhet i underarmen, handleden eller handen. Smärtan kan vara lokaliserad till ett specifikt område eller sprida sig längs underarmen. Det kan bli värre vid användning av musklerna, särskilt vid rörelser som involverar handleden eller fingrarna.

Musarm är oftast relaterad till överansträngning och överbelastning av musklerna och senorna i underarmen. Upprepade rörelser, dålig ergonomi, felaktig handställning, bristande pauser och otillräcklig muskelstyrka kan alla bidra till utvecklingen av musarm.

BEHANDLING AV MUSARM

Behandlingen av musarm kan inkludera vila och avstå från aktiviteter som orsakar smärta, användning av ispackningar för att minska inflammation, smärtstillande läkemedel, fysioterapi för att stärka musklerna och förbättra rörelseomfånget, ergonomiska anpassningar på arbetsplatsen samt stretching- och styrkeövningar för att förebygga framtida problem.

Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om du upplever symtom på musarm för att få en korrekt diagnos och råd om lämplig behandling och förebyggande åtgärder. Kontakta oss och boka tid för en undersökning om du lider av musarm.

VAD ÄR TENNISARMBÅGE?

Tennisarmbåge, även känt som lateral epikondylit, är en överanvändningsskada som påverkar området runt armbågen. Trots namnet är det inte bara idrottare som drabbas av detta tillstånd, utan det kan påverka alla som utför upprepade rörelser som belastar musklerna och senorna i underarmen.

Tennisarmbåge orsakas vanligtvis av upprepad belastning och överansträngning av musklerna och senorna i underarmens extensorgrupp, särskilt senfästet vid den laterala epikondylen (den utskjutande knölen på utsidan av armbågen). Det kan uppstå till följd av aktiviteter som tennis (vilket gett tillståndet sitt namn), golf, målning, skrivande eller tungt lyftande.

Symptomen på tennisarmbåge inkluderar smärta och ömhet vid den laterala epikondylen (ovanför armbågen) som kan stråla ner längs underarmen, svaghet i greppet och smärta vid vissa rörelser, särskilt grepp och handledsrotation.

BEHANDLING AV TENNISARMBÅGE

Behandlingen av tennisarmbåge kan innefatta följande:

 1. Vila och avstå från aktiviteter som orsakar smärta och överansträngning.
 2. Användning av ispackningar för att minska inflammation och smärta.
 3. Smärtstillande läkemedel, såsom icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).
 4. Anpassning av aktiviteter och ergonomi för att minska belastningen på underarmen.
 5. Fysioterapi för att förbättra muskelstyrka och flexibilitet, samt för att lära ut tekniker för rätt rörelsemönster.
 6. Användning av stödjande ortoser eller armbågsskena för att avlasta belastningen från musklerna och senorna.
 7. I sällsynta fall kan mer invasiva behandlingar, såsom injektioner med kortikosteroider eller kirurgi, övervägas om andra åtgärder inte ger lindring.

Tennisarmbåge kan vara smärtsamt och påverka vardagliga aktiviteter. Det är viktigt att söka medicinsk hjälp för diagnos och behandlingsrekommendationer. Kontakta Uppsala Naprapatklinik så kan vi hjälpa dig som lider av tennisarmbåge.

Behandling musarm och tennisarmbåge

HELA KROPPEN I CENTRUM

Det är inte enbart tennisarmbåge eller musarm som vi behandlar vid olika besvär utan det är hela kroppen och hela patienten. Helhetssynen är viktig för oss. Vi anpassar behandlingsmetoden efter skadans art och patientens förutsättningar. Tid avsätts för varje patient, så att en noggrann undersökning och behandling kan genomföras. Våra naprapater i Uppsala behandlar även hälsporre, ryggskott, ryggont, muskelvärk, huvudvärk och nackspärr.

PÅ VÅR KLINIK I UPPSALA BEHANDLAR VI BLAND ANNAT:

 • ryggont
 • ryggskott
 • nackspärr
 • muskelvärk
 • tennisarmbåge
 • musarm
 • hälsporre
 • huvudvärk

KONTAKT OSS OCH BOKA TID – ÄVEN AKUT