Vad är naprapati

Naprapati behandlar fel i rörelseorganen

Naprapati är en manuell behandlingsform som tar sikte på att normalisera fel i rörelseorganen. Det vill säga att vi använder olika behandlingsformer för att behandla muskler, leder, senor och ligament.

Ordet naprapati kommer från det tjeckiska ordet naprapvit som betyder ”korrigera” och det grekiska ordet pathos som betyder ”lidande”. Fritt översatt betyder då naprapati att korrigera orsaken till lidandet. Naprapati är utvecklad från kiropraktiken och uppstod 1907 då Oakley Smith, som var en amerikans kiropraktor, formulerade grundtankarna om naprapati. Under 1900-talet i USA och fram till 1970, då Naprapathögskolan startades i Stockholm har naprapatin utvecklat sig till där vi står idag. Naprapatin har utvecklats och förändrats under påverkan av andra behandlingsformer som sjukgymnastik, idrottsrörelsen, och den etablerade medicinen.

 

Vad gör naprapatin unik?

Vad gör naprapati unik? De olika behandlingsmetoderna en naprapat använder är inte något vi är ensamma om, men är delar av olika besläktade manuella behandlingsmetoder som görs av kiropraktorer, sjukgymnaster, osteopater, akupunktörer och massage terapeuter. Det unika med naprapati är den grundläggande fokusen på orsaken till de olika problemen och inte minst naprapatens sammansättning av behandlingstekniker för att lösa problemet. Kontakta vår naprapat för att boka en behandling.

 

Naprapati