Rehabiliteringslokal

Efter avslutad behandling påbörjas återbyggnadsfasen. Efter olika smärttillstånd är det lätt att falla in i fel rörelsemönster med nya besvär som följd. Vår rehabiliteringsträning är därför inriktad på balans och koordinationsträning för att bana in rätt rörelsemönster och lära kroppen att använda musklerna på rätt sätt.

Självklart anpassas träningen efter skadans art och patientens förutsättningar. Alla får ett individuellt träningsprogram. Rehabiliteringen sker i egna träningslokaler anpassade efter patientens behov.